Diana Gadish – “Handle with care”.

Handle with care és un espectacle de carrer on Diana Gadish busca una manera d’estar on el cos, en lloc d’imposar-en l’espai i als diversos sorolls que puguin haver al carrer, està, des de la fragilitat, entre la visibilitat i invisibilitat. Amb un llenguatge visual suggerent i comunicant-se amb el públic a través del joc i amb moments d’interacció, Diana presenta un ésser que es relaciona amb un lloc determinat des del més bàsic: els objectes i les persones que l’envolten, la terra i el cel.

Comments are closed